Inschrijven kroegendrive

Naam

NBBnummer (indien geen of onbekend, vul een 0 in)

Telefoonnummer

Email-adres

Naam partner

NBBnummer partner (indien geen of onbekend, vul een 0 in)

Telefoonnummer

Email-adres

Bent u lid van een bridgeclub? Indien ja, geef bij opmerkingen aan welke.

Heeft u een probleem met het publiceren van foto's waar u op staat?

Heeft u en/of uw partner dieetwensen?

Heeft u en/of uw partner behoefte aan een vaste plaats in verband met verminderde mobiliteit?

Opmerkingen