Inschrijven fietsdrive

Naam

NBBnummer (indien geen of onbekend, vul een 0 in)

Telefoonnummer

Email-adres

Woonplaats

Naam partner

NBBnummer partner (indien geen of onbekend, vul een 0 in)

Telefoonnummer

Email-adres

Woonplaats

Hoe willen u en uw partner zich verplaatsen?

Heeft u een voorkeur om met een ander(e) paar/paren samen te rijden?

Indien ja, geef hieronder de namen van het andere paar op. Let op: Het andere paar dient zich afzonderlijk aan te melden.

Heeft u en/of uw partner dieetwensen?

Bijzondere (dieet)wensen